Samenwerking met het Groen Ontwikkelfonds Brabant

Het Groen Ontwikkelfonds Brabant heeft ten doel om 10.000 ha natuurgebied te ontwikkelen en daarmee een aaneengesloten netwerk van natuurgebieden te creeren. Fondsdirecteur is Mary Fiers, ook wel de vrouw van € 500 mln genoemd. Dit ontzagwekkende bedrag is door de provincie beschikbaar gesteld  voor de aanschaf van gronden. Echter, het verdienmodel op natuurbeheer is vaak afwezig. Daarom heeft het GOB plannen uitgewerkt voor (tijdelijk) ondernemende natuur. Natuurontwikkeling als doel en bijvoorbeeld de exploitatie van een zonnepark als middel. Bestaande agrarische grond wordt gedurende 15 jaar als zonnepark ingericht om daarna als blijvende natuur aan het NNB te worden toegevoegd. 
Stroomweide voegt daar enkele zeer bruikbare elementen aan toe: lokale betrokkenheid, drempelloze deelname, volledige financiering plus een mooi verdienmodel voor de grondeigenaar.
Meer weten? Neem contact met ons op via onze contactpagina.