Oirschotse Raad neemt Energiebeleid aan

Oktober 2018 werd door bijna de voltallige gemeenteraad het Energiebeleid van Oirschot aangenomen. Dit leidt in 2019 tot een Uitvoeringsprogramma waarin de ruimtelijke opgave wordt ingekleurd. Wij hebben onze plannen klaar liggen voor een mooie in de natuur ingepaste Stroomweide en hebben het college, beleidsambtenaren en andere stakeholders hier al in een vroeg stadium bij betrokken. Door het Oirschotse beleid te koppelen aan dat van de vijf Kempengemeenten gaat het politieke proces tergend langzaam.
We verwachten eind 2019 met Stroomweide Oirschot van start te kunnen.